Schierstins

Schierstins in Veenwouden

De bijzondere voorjaarsbloeiers rondom de Schierstins in Veenwouden werden vroeger al 'stinzeblomkes' genoemd in de volksmond. Onderzoeker J. Botke is de eerste die de term stinzenplanten in de jaren dertig van de vorige eeuw op schrift heeft gesteld. Waarschijnlijk heeft hij zich daarbij laten inspireren door de Veenwouders. De Schierstins is de enige middeleeuwse torenstins in Friesland die bewaard is gebleven. Het verdedigingswerk stamt uit de vijftiende eeuw, maar later zijn diverse aanbouwen gerealiseerd om de toren voor bewoning geschikt te maken zodat voorname personen de Schierstins als buitenplaats konden gebruiken. Het historische bouwwerk is meermalen gerestaureerd en tegenwoordig in gebruik als museum en cultureel centrum. Om de stinzenflora meer in de schijnwerpers te zetten, is de tuin recent opgeknapt. Daarbij zijn ook een aantal nieuwe soorten aangeplant, zodat liefhebbers in het voorjaar van een grote diversiteit aan stinzenplanten kunnen genieten:

Winterakoniet, sneeuwklokje, lenteklokje, voorjaarshelmbloem, holwortel, boerenkrokus, gele anemoon, narcis, gevlekt longkruid, bostulp, Haarlems klokkenspel, knikkende vogelmelk, Italiaanse aronskelk, adderwortel, daslook, gevlekte aronskelk, gewone vogelmelk en bosgeelster.

De Schierstins is vijf middagen per week geopend, maar ontvangt daarbuiten ook groepen. Daarnaast is er een cultureel programma en kan er getrouwd worden. Kijk voor uitvoerige informatie op www.schierstins.nl.