Martena State

Het 'jonge kasteeltje' Martena State in Cornjum is één van de rijkste vindplaatsen van stinzenflora in Friesland. Het begint al bij de entree van het park, die elk voorjaar vol met duizenden bloeiende knol- en bolgewassen staat. Gecombineerd met de monumentale poort zorgen de stinzenplanten voor een majestueuze binnenkomst. De voormalige oude state stamt uit de vijftiende eeuw, maar is helaas in 1899 afgebroken. Een nieuw landhuis in neorenaissancestijl kwam ervoor in de plaats, compleet met toren en wapens, waardoor het een kasteeltje lijkt. Het oude stateterrein is goed bewaard gebleven, waaronder de grachten en de lindelaan. Ook de stinzenflora heeft de tand des tijds doorstaan. Van oudsher komen onder meer de soorten voorjaarshelmbloem, holwortel, gele anemoon, bostulp, Haarlems klokkenspel, Italiaanse aronskelk, adderwortel en daslook op Martena State voor.

De natuur- en cultuurhistorie van Martena State is zo waardevol, dat zowel de bebouwing (slot, koetshuis, boerderij en poort) als het park de beschermende status 'rijksmonument' heeft gekregen. Het kasteeltje wordt bewoond en kan daarom niet van binnen bezichtigd worden, maar het park is vrij toegankelijk. Op het terrein is zelfs een natuurcamping aanwezig.

Kijk voor meer informatie over de state, het park, de historie en de camping op www.martenastate.nl.