Colofon

Dit is de officiële website van het project Stinzenflora op de kaart. Op deze website staat informatie van en over dit bijzondere project van Landschapsbeheer Friesland.

Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit: De Provincie Fryslân (subsidieregeling monumenten en cultuurhistorie / budget Mlilieu, Milieu-, Natuur- en Landschapszorg), P.W. Janssens’s Friesche Stichting, Meindersma-Sybengastichting, Broersma-Adema Stichting, Stichting Ritske Boelema Gasthuis, Van Helomastichting.

Bent u op zoek naar algemene informatie over Landschapsbeheer Friesland? Kijk dan op www.landschapsbeheerfriesland.nl

De redactie berust bij de afdeling Communicatie, Commissieweg 15, 8244 GB Beetsterzwaag, tel. 0512-383800.
Zowel de informatie, als de teksten en het beeldmateriaal, vallen onder het copyright van Landschapsbeheer Friesland.

Fotografie door Martin Stevens van Wolverlei Tekst en Beeld.
De vormgeving is van Siska Ruiter van Ruitervorm BNO te Joure.

Op deze websites wordt in principe alleen gelinkd naar websites van (semi-)overheidsinstellingen en niet commerciële websites die een relatie hebben met een onderwerp op deze website.

Landschapsbeheer Friesland besteedt aan het onderhoud van deze site de grootst mogelijke zorg. Toch is het mogelijk dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Als u dergelijke informatie aantreft, stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt via mailto: stinzenflora@landschapsbeheerfriesland.nl