Bosanemoon

Bosanemoon

Latijnse naam: Anemone nemorosa

Friese naam: Boskanemoan

Uiterlijke kenmerken / Kleur: De dubbele bosanemoon heeft zuiver witte bloemen met een dichte rozet van kleine kroonbladen in het midden, waardoor de bloemvorm aan een halskraag doet denken.

Periode van bloei: Eind april, begin mei
 


Te vinden bij
: Aldtsjerk, Olderbekoop, Makkinga, Oosterwolde en Joure.

Land van herkomst: Centraal-Europa en Scandinavië

Bosanemoon is in eerste instantie een bosplant uit loofbossen, maar komt ook in graslanden en slootkanten voor. Mogelijk waren deze groeiplaatsen buiten het bos eerst bebost en handhaafde de plant zich na het rooien. De bosanemoon komt in onze contreien ook in het wild voor. Toch zijn er vroeger ook bosanemonen aangeplant. Dit is ongetwijfeld het geval op de plekken waar de gevulde bosanemoon voorkomt, zoals in Aldtsjerk en in Joure.
De halskraagvorm van de dubbele bosanemoon heeft een kruipende wortelstok en kan zich niet door zaad vermenigvuldigen, doordat de meeldraden in kroonbladen zijn veranderd. Bovendien begint de dubbele bosanemoon pas te bloeien als de enkele bijna is uitgebloeid. Als men de buitenplaats slechts eenmaal bezoekt, is de kans groot dat men slecht één van beide in bloei aantreft. Als met een tussenpoos van drie á vier weken in het voorjaar dezelfde buitenplaats nogmaals wordt bezocht, kan worden vastgesteld of beide daar voorkomen. In de korte periode dat de bloeitijden elkaar overlappen valt de halskraagvorm op door de zuiver witte kleur van de bloemen, dit in tegenstelling tot de enkele wilde vorm waarvan de bloemen vaak roze of paars zijn aangelopen aan de buitenkant en soms ook aan de binnenkant.