Bodemleven

Een gezonde, levende bodem
Elke plant, struik of boom is afhankelijk van een geschikte bodem. Dat geldt zeker voor de stinzenflora in ons land, omdat de planten oorspronkelijk afkomstig zijn uit Midden- en Zuidoost-Europa. Eigenlijk horen de planten niet thuis op droge zandgronden of stugge zeeklei. Toch is het op sommige plaatsen gelukt om een duurzaam assortiment stinzenflora te laten opbloeien door bodembewerking. Het is dus de moeite waard het specifieke stinzenmilieu eens nader onder de loep te nemen. De volgende voorwaarden zijn bepalend voor een gezonde, levende bodem waar stinzenplanten goed floreren:

Abiotische (niet-levende) factoren:
zuurgraad (een pH > 7, dus kalkrijk)
organisch stofgehalte (humus)
bodemstructuur (luchtig)
minerale samenstelling van de bodem, ofwel het bindingsvermogen van voedingsstoffen
vocht (niet nat en niet droog)
reliëf (zorgt voor een relatief warm microklimaat)

Biotische (levende) factoren:
bodemschimmels (opname van voedingsstoffen en water)
mieren (zaadverspreiding)
bodemdieren (luchtige bodem, verkleinen strooisels)
bacteriën (vertering strooisels)
boomsoort (humuskwaliteit)