Adderwortel

Adderwortel

Latijnse naam: Polygonum bistorta

Friese naam: Njirrewoartel

Uiterlijke kenmerken / Kleur:De onderste bladen van de adderwortel staan in een wortelrozet en hebben een duidelijk gevleugelde bladsteel. De stengelbladen zijn veel kleiner en ongesteeld. De lilaroze bloemen staan in dichte aren. In de grond bevindt zich een dikke, kromme wortelstok, die volgens het volksgeloof op een adder lijkt. De plant is 20-50 cm hoog.

Periode van bloei: Mei tot augustusTe vinden bij
: Martena-state in Cornjum, achter de kerk in Wikel, Rinsma-state in Driesum, Engelse tuin in Burgum, Herema-state in Joure, Lindenoord in Wolvega, Lyndenstein in Beetsterzwaag, Veenklooster en Leeuwarden

Land van herkomst: Centraal Europa en Azië

De adderwortel is een soort die in Drentse bleekdalen in het wild voorkomt en op de Friese klei in stinzentuinen te vinden is. De plant groeit aan oevers van sloten, vaak in groepen. Deze regionale stinzenplant wordt al sinds het einde van de zestiende eeuw als sierplant gekweekt. De soort komt in een groot deel van Europa en Azië voor tot in Alaska. In een groot deel van Scandinavië is deze door de mens ingevoerd.